Territori Educador

//Territori Educador
Territori Educador 2018-01-24T10:37:54+00:00

Project Description

Comissió de Territori Educador

Els indicadors poblacionals sobre el nivell formatiu de les persones ens enuncien que el nostre Montsià té un desajust molt important en relació a la mitjana de Catalunya. La principal diferència se situa en els nivells universitaris; mentre que la mitjana catalana se situa en el 20%, la del Montsià és de l’11% i és, fins i tot, inferior a la mitjana de les Terres de l’Ebre. Tindre una estructura poblacional on predominen les persones amb baixa formació acadèmica té una evident relació directa en el desenvolupament econòmic territorial.

És una necessitat territorial l’arrelament per a possibilitar que la població jove pugui crear el seu propi projecte vital, amb les garanties del propi desenvolupament integral, laboral, de coneixements i de comunitat.

Pares i mares, professorat de primària i secundària, agents de salut, alumnat, ajuntaments, associacions, … tothom tenim molt a dir i molt a fer en el nostre sistema educatiu actual. Els aspectes més rellevants que volem debatre són la relació que hi ha d’haver entre  l’escola i la família, la conciliació entre la vida educativa i laboral, les metodologies d’aprenentatge i la proactivitat i motivació de totes aquelles persones que volem aprendre i volem educar-nos.

Coneixes tota la oferta formativa del territori? Coneixes les sortides laborals que aquesta educació et possibilita? Quina relació hi ha d’haver entre la oferta educativa reglada, l’oferta formativa i les relacions amb el teixit empresarial del Montsià?

En els nostres pobles el llenguatge musical ens ha fet créixer. El valorem suficientment dins del desenvolupament dels nostres fills i filles ? Quin són els recursos d’inclusió que ens fan assegurar la superació dels indicadors de fracàs escolar o de l’exclució social ?

Calendari comissió Territori Educador

Inscripcions al procés de participació ciutadana Montsià_2026

Inscriu-te a la comissió Territori educador

Dossier d’informació general

Project Details

Categories:

Aneu a la barra d'eines